MindWise-luennoilla sukelletaan mielen mahdollisuuksiin

Elämä tarjoilee meille valtavan kirjon erilaisia kokemuksia. Ne voivat olla pieniä ohikiitäviä tuokioita, päivittäin toistuvia rutiininomaisia tapahtumia, yllättäviä sattumuksia tai joskus myös järisyttäviä, pysäyttäviä hetkiä. Kokemukset eivät tallennu muistiimme sellaisenaan, vaan käsittelemme niitä mielessämme muodostaen mielikuvia, tulkintoja ja uskomuksia, jotka puolestaan vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme tulevissa tilanteissa.

Omien mielikuvien, tulkintojen ja uskomusten tiedostaminen ja tarkastelu auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toimintaamme. Joskus omaa ajatteluaan kannattaa myös kyseenalaistaa ja siten avartaa, jotta uudet mahdollisuudet pääsevät esiin.

MindWise -luento tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa omaan mieleen.

Esimerkkejä luentoaiheista:

Ihmisen mieli, pahin este ja vahvin mahdollistaja

Mielikuvamme asioista eivät ole yhtä kuin ulkoinen todellisuus. Usein emme kuitenkaan tiedosta tätä, vaan pidämme omia mielikuviamme totuuksina. Se, millaisia mielikuvia olemme muodostaneet itsestämme ja mahdollisuuksistamme, vaikuttaa voimakkaasti siihen miten suoriudumme erilaisista tilanteista ja niiden luomista haasteista. Voimmeko vaikuttaa mielikuviimme ja jos voimme, miten?

Mielen muutos toiminnan muutoksen taustalla

Ihmiset toivovat usein että voisivat muuttaa joko omaa tai toisten toimintaa. Tiedämme, millainen toiminta olisi mielestämme hyvää ja saatamme jopa laatia tarkkoja ohjeita toiminnan parantamiseksi. Silti toiminta ei usein muutukaan ja turhaudumme yrittämiseen. Tällä luennolla pureudumme mielen vaikutukseen toiminnan takana. Voisiko mielessä tapahtua sellaista, joka auttaisi toiminnan muuttamisessa tai ainakin sen ymmärtämisessä?

Kysy lisää ja tilaa ainutlaatuinen luento esimerkiksi osaksi työyhteisön kehittämispäivää.