MindWise-luennoilla sukelletaan mielen mahdollisuuksiin

Elämä tarjoaa meille erilaisia kokemuksia laidasta laitaan. Kokemukset eivät tallennu muistiimme sellaisinaan, vaan käsittelemme niitä mielessämme. Teemme niistä johtopäätöksiä, mielikuvia, jotka puolestaan vaikuttavat ajatteluumme ja toimintaamme.

Omien mielikuvien tiedostaminen auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja mielikuvien muovaaminen helpottaa löytämään ratkaisuja haasteisiin.

MindWise luonnoilla tutustumme siihen, millä tavalla mielikuvien tiedostamiseen ja muokkaamiseen tapahtuu.

Luentoaiheita:

Ihmisen mieli, pahin este ja vahvin mahdollistaja

Mielikuvamme asioista eivät ole yhtä kuin ulkoinen todellisuus. Usein emme kuitenkaan tiedosta tätä, vaan pidämme omia mielikuviamme totuuksina. Se, millaisia mielikuvia olemme muodostaneet itsestämme ja mahdollisuuksistamme, vaikuttaa voimakkaasti siihen miten suoriudumme erilaisista tilanteista ja niiden luomista haasteista. Voimmeko vaikuttaa mielikuviimme ja jos voimme, miten?

Mielen muutos toiminnan muutoksen taustalla

Ihmiset toivovat usein että voisivat muuttaa joko omaa tai toisten toimintaa. Tiedämme, millainen toiminta olisi mielestämme hyvää ja saatamme jopa laatia tarkkoja toimintaohjeita. Silti toiminta ei muutu ja turhaudumme yrittämiseen. Tällä luennolla pureudumme mieleen toiminnan takana. Voisiko mielessä tapahtua sellaista, joka auttaisi toiminnan muuttamisessa tai ainakin sen ymmärtämisessä?

Kysy lisää ja tilaa ainutlaatuinen luento.