Valmennukset ohjaavat kokeilemaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja työelämän haasteisiin

WorkWise:n valmennuksissa tutustutaan mielen toimintaan ja löydetään uusia mahdollisuuksia mielen toiminnan ymmärtämisen ja hyödyntämisen kautta.

Valmentajana toimii Heli Järvelin, jonka pitkä kokemus opettajana, valmentajana ja yrittäjänä sekä Suomessa että ulkomailla tarjoaa laaja-alaista ymmärrystä ihmisten ajatteluun ja toimintaan.

SkillWise-valmennukset keskittyvät pehmeiden taitojen tiedostamiseen ja kehittämiseen.

MindWise-valmennuksissa opitaan tiedostamaan oman mielen toimintaa ja hyödynnetään mielen potentiaalia myönteisten muutosten apuna.