Työyhteisöille

Luennot puhuttelevat jokaista kuulijaa henkilökohtaisella tasolla

WorkWise:n luennoilla keskiössä ovat ihmisen mieli ja mielen toiminnan ymmärtämisen avaamat mahdollisuudet.

SkillWise-luennot keskittyvät pehmeisiin taitoihin ja niiden merkitykseen ongelmien ratkaisemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

MindWise-luennoilla tarkastellaan ihmisen mielenmaisemia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja käytännön toimintaan sekä työssä että työn ulkopuolella.

Valmennukset ohjaavat kokeilemaan uusia ajattelu- ja toimintamalleja työelämän haasteisiin

WorkWise:n valmennuksissa tutustutaan mielen toimintaan ja löydetään uusia mahdollisuuksia mielen toiminnan ymmärtämisen ja hyödyntämisen kautta.

SkillWise-valmennukset keskittyvät pehmeiden taitojen tiedostamiseen ja kehittämiseen.

Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden tarkastella työtään uusin silmin

Ratkaisukeskeiseen ajatteluun, positiiviseen psykologiaan ja NLP-menetelmiin pohjautuvissa työnohjauksissa ohjattavat saavat tilaisuuden pohtia työtään erilaisista näkökulmista, keskustella työnohjaajan ja ryhmävalmennuksissa muun ryhmän kanssa etsien ratkaisuja haasteisiin, sekä tukea ja välineitä oman työnsä kehittämiseen. Ohjattavat saavat myös runsaasti mahdollisuuksia tiedostaa omia vahvuuksiaan, mikä luo intoa ja avaa uusia mahdollisuuksia ajattelu- ja toimintamalleihin.

Työnohjaus toteutetaan 2-10 hengen ryhmissä noin kerran kuussa. Ohjauksen pituus sovitaan tilaajan kanssa yhdessä. Kysy lisätietoa ja tarjous tästä.