SkillWise-luennoilla keskitymme pehmeisiin taitoihin ja niiden hyötyihin työssä ja elämässä

Pehmeät taidot -termi viittaa niihin taitoihin, jotka ovat jotain muuta kuin tiedon osaamista tai eri alojen substanssiosaamista. Pehmeät taidot ovat esimerkiksi ajatteluntaitoja, asenteita, uskomuksia, arvoja, tunteita, mielikuvia ja käsityksiä. Näitä taitoja kutsutaan myös nimellä metataidot.

Pehmeät taidot ovat itse asiassa timantinkovaa osaamista, sillä niiden avulla osaamisesta tulee merkityksellistä ja vaikuttavaa viisautta, jossa osataan ottaa huomioon tilanteisiin vaikuttavat monet inhomillisetkin tekijät. Pehmeät taidot kehittyvät kokemuksen karttumisen myötä itsestäänkin, mutta niitä voi ja kannattaa kehittää myös tietoisesti. Tietoinen kehittäminen tuottaa tavoitteellista ajattelua ja sitä kautta myös tavoitteellista toimintaa.

Esimerkkejä luentoaiheista:

Pehmeät taidot onnistumisten takana

Sukellamme pehmeiden taitojen maailmaan. Millaisia pehmeitä taitoja löytyy ihmisten onnistumisten takaa? Miten pehmeitä taitoja voidaan tunnistaa? Millaiset pehmeät taidot tuottavat onnistumisia sinun työssäsi? Miten lisäät ja hyödynnät omia pehmeitä taitojasi?

Meidän taitava työyhteisö

Jokaisessa työyhteisössä löytyy valtavasti osaamista, ihmisten pehmeitä taitoja. Oleellista on, missä määrin nämä taidot ovat käytössä päivittäisissä tilanteissa, työn haasteiden keskellä. Taitojen tunnistaminen ja arvostaminen auttaa niiden käyttöönotossa. Mutta miten pehmeitä taitoja sitten tunnistetaan ja nostetaan esille?

Pura stressisi pehmeiden taitojen avulla

Ajattelemme usein, että ulkoiset tekijät tuottavat meille stressiä. Tosiasiassa suuri osa stressistämme kehittyy oman mielemme toiminnan kautta. Koska näin on, avain stressin purkamiseen on myös omassa mielessämme, pehmeissä taidoissamme. Miten voit löytää avaimia oman stressisi purkamiseen? Miten voit ehkäistä stressiä jo ennenkuin se alkaa haitata elämääsi?

Kysy lisää ja tilaa ainutlaatuinen luento esimerkiksi osaksi työyhteisön kehittämispäivää.