Taitogalleria®-koulutukset

Taitogalleria® kehityskeskustelun välineenä -koulutus esimiehille

Kehityskeskustelun ei tarvitse olla kaavamaista, tylsää tai liian vakavaa. Se voi yhtä hyvin olla rentoa ja rohkaisevaa. Työyhteisön oma Taitogalleria® toimii monipuolisena keskustelun tukena sanoittaen onnistumista tuottavaa pehmeää osaamista.

Koska Taitogalleria® sanoittaa ihmisten pehmeitä taitoja ja voimavaroja, sen avulla on helppo antaa palautetta ja puhua asioista, joita muuten saattaa olla vaikea ottaa esille. Se antaa myös alaiselle mahdollisuuden ilmaista helposti omia ajatuksiaan ja toiveitaan työnsä kehittämisen suhteen. Näin se tukee vahvasti myös itsensäjohtamista.

Koulutus on suunnattu esimiehille ja se antaa runsaasti tietoa pehmeistä taidoista ja niiden merkityksestä työssä onnistumisen ja työhyvinvoinnin kannalta. Se antaa myös esimiehelle valmiuden luoda alaistensa galleria ja hyödyntää galleriaa jatkuvan osaamisenkehittämisen välineenä.

Koulutus koostuu kahdesta osasta, jotka voidaan toteuttaa samana tai eri päivinä:

  • Työyhteisön Taitogalleria®, kuinka se luodaan? 1/2 päivää
  • Taitogalleria®-työkalun käyttö työyhteisön kehittämisen välineenä. 1/2 päivää

Koulutus soveltuu parhaiten 4-10 hengen ryhmille, mutta on suunniteltavissa myös suuremmille ryhmille.

Koulutuksen hinta on 2600€/ryhmä. Hintaan lisätään alv. (ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustukseen kulunut aika 30 euroa/t ja kilometrikorvaus). Hinta ei sisällä koulutustilan vuokraa tai muita tilaan liittyviä kuluja.

Taitogalleria® rekrytoinnin apuna -koulutus rekrytoinnissa työskenteleville

Mallitushaastattelu nostaa esiin työnhakijan pehmeitä taitoja, jotka eivät yleensä näy hakijan CV:n kautta. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi motivoitumiseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot. Nämä taidot ovat juuri niitä, joista on kysymys kun haetaan ns. "hyvää tyyppiä" tai "sopivaa persoonaa".

Koulutus on tarkoitettu rekrytoinnin parissa toimiville työntekijöille ja esimiehille. Se koostuu kolmesta koulutusosiosta:

  • Mallitushaastattelu -kuinka se tehdään? 1 päivä
  • Tehtävään sopivat metataidot 1/2 päivää
  • Hakijan soveltuvuus tehtävään 1/2 päivää

Koulutus soveltuu 2-10 hengen ryhmille.

Koulutuskokonaisuuden hinta on 3600€/ryhmä. Hintaan lisätään alv. (ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustukseen kulunut aika 30 euroa/t ja kilometrikorvaus)

Hinta ei sisällä koulutustilan vuokraa tai muita tilaan liittyviä kuluja.

Kysy lisää ja tilaa tästä.

Tutustu syvemmin Taitogalleria® -työkaluun tästä.