Työskentelyni lähtökohtia

Luentoni, valmennukseni, koulutukseni ja Taitogalleria-työkaluni kehittäminen pohjautuvat ajatteluun ja menetelmiin, joiden on todettu tuottavan myönteisiä tuloksia nopeasti ja ajattelutaitoja voimakkaasti kehittäen:

RATKAISUKESKEINEN AJATTELU

Ratkaisukeskeinen ajattelu on positiivista ja eteenpäin suuntaavaa. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota asioihin, jotka jo toimivat hyvin ja opitaan niistä. Ongelmien takaa löydetään toiveet, joista keskusteleminen on rakentavampaa kuin valittaminen. Painopiste on oikean suunnan valinnassa, tavoitteissa sekä siinä, millaisin askelin ja voimavaroin tavoitteet saavutetaan.

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA

Positiivinen psykologia on perinteisen psykologisen tutkimuksen rinnalle syntynyt suuntaus, joka tutkii ihmisen myönteisiä puolia, taitoja, vahvuuksia, onnellisuutta ja kykyä selviytyä arkielämän haasteista. Asiakkaan kannalta omien taitojen ja vahvuuksien tarkastelu tavoitteiden rinnalla avaa mahdollisuuksia ja antaa voimaa ja motivaatiota.

NLP (NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING)

NLP on ajattelutapa ja menetelmäkokonaisuus, jonka avulla voidaan tunnistaa opittuja ajattelumalleja ja tarvittaessa kyseenalaistaa ja muuttaa niitä ihmistä paremmin palveleviksi. NLP:n avulla voidaan edistää tiedostamattoman osaamisen, hiljaisen tiedon käyttöönottamista sekä parantaa ihmisten välisiä suhteita, kommunikaatiota ja oppimista.

MINDFULNESS SKILLS (TIETOISEN HYVÄKSYVÄN LÄSNÄOLON TAIDOT)

Mindfulness-harjoitusten kautta opitaan rentoutumaan tähän hetkeen. Mieli saa tilaisuuden toimia vapaammin ja mutkattomammin. Mindfulness-taidot tukevat ihmisen stressinhallintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tutustu Helin taustaan tästä.