Taitogalleria® yksilöllinen osaamisen mallitus

Ihmisillä on valtavasti osaamista. Suuri osa osaamisesta on niin kutsuttua hiljaista tietoa. Tämä on tiedostamatonta osaamista, automatisoituneita taitoja ja usein tärkeitä pehmeitä taitoja, kuten kyky olla läsnä tilanteessa tai taito luoda luonteva yhteys toiseen ihmiseen. Omien taitojen tiedostaminen lisää mahdollisuuksia käyttää taitoja monipuolisemmin erilaisissa tilanteissa. Tiedostamattoman osaamisen tietoiseksi nostaminen on mahdollista erityisten NLP:stä lähtöisin olevien mallittamismenetelmien avulla.

Taitogalleria® Osaamisen mallittaminen tehdään haastattelemalla mallitettavaa henkilöä mallituskysymyksin. Puolentoista tunnin haastattelu on syväsukellus omaan osaamiseen. Haastattelun tuloksena mallitettava saa sanallisen kuvauksen haastattelussa esiin nousseista taidoistaan.


Esimerkki mallituksesta:

Hans-Peter Siefen on toinen Nordic Business Forumin perustajista. NBForum on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä bisnestapahtumista. Mallitushaastattelussa Hans-Peterin taidoista nousivat esille, monen muun taidon ohella yhteistyö, luotettavuus, rehellisyys, nöyryys oman tekemisen suhteen, tekemisen merkityksellisyyden ymmärtäminen, intohimon ylläpitäminen, esikuvilta oppiminen ja sitoutuneisuus pitkällä tähtäimellä. Hänen taitonsa näkyvät upeasti hyödynnettyinä vuosittain järjestettävän, näyttävästi kasvavan NBForumin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osaamisen mallituksen hinta on 120€ - 360€ +alv. (ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelle matkustukseen kulunut aika 30 euroa/t ja kilometrikorvaus).

Kysy lisää tai tilaa tästä.

Katso asiakaspalautetta.

Tutustu muihin Taitogalleria® -tuotteisiin tästä.